Theresiagemeenschap mei 2014-2023
Theresia gemeenschap in de Synagoge Ennekerdijk 17 te Borne

Contact:

Het bestuur Theresiagemeenschap bestaat uit de volgende ledem: Voorzitter : Harry Baartman Secretaris : Anneke van Heek Penningmeester: Wim Menheere Stuurgroep leden: Bert Konter, Jan Morsink, Anchilla Freriksen, Yvonne Kosterink en Paul Snijders Wilt u ons financieel steunen dan kunt u een bijdrage overmaken op NL97 TRIO 0391 114417 t.n.v. Theresiagemeenschap Borne. (we hebben de ANBI status) Hartelijk dank voor uw bijdrage! Bij een overlijden: Indien u lid bent van de Vereniging Theresia Gemeenschap Borne kunnen we de afscheidsviering verzorgen in de Maria Onbevlekt Ontvangen kerk in Zenderen of in de Oude Kerk (PKN) in Borne Neemt u dan contact op met een voorganger van de Theresiagemeenschap: Harry Baartman 0620046818 e/o Paul Snijders 0615903082 Jan Morsink 0621894977 Postadres Theresiagemeenschap: Harry Baartman Grotestraat 79 7622 GB Borne Website beheerder: Paul Snijders E-mailcontact: secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl